);

Bedrijventekoop.nl

Werkzaamheden

Sessiebegeleiding

Analyse

Plan

Website

bedrijventekoop.nl

 

Bedrijventekoop.nl

Als sinds 2002 is Bedrijventekoop.nl actief om de vraag en het aanbod van te koop staande bedrijven samen te brengen. En met succes, door de unieke aanpak, gegarandeerde anonimiteit is bedrijventekoop.nl een echt merk in de bedrijfsovername markt.

Het management van bedrijventekoop.nl heeft in 2017 besloten om een extern specialist te laten kijken naar de propositie, het gebruik van bedrijventekoop.nl en de doelgroepen.

 1. Toetsen of er aanvullingen mogelijk zijn op het bestaande businessplan, door te bepalen of er een overlap is met de externe visie.
 2. Kickstart geven aan de toekomstige ontwikkeling van Bedrijventekoop.nl

In overleg met Bedrijventekoop.nl is gekozen tot het uitvoeren van een onderzoek waarin de volgende elementen zijn opgenomen:

 1. Onderzoeken propositie bedrijventekoop.nl;
 2. Opstellen advies om de kwaliteit van de leads te verbeteren;
 3. Inzichten en ideeën delen voor het businessplan van bedrijventekoop.nl ter versterking van de propositie;
 4. Delen van ervaringen als koper / verkoper
 • Diverse adviezen om de propositie te versterken;
 • Samenbrengen propositie met missie en visie
 • Adviezen hoe de propositie geladen danwel verstrekt kan worden;
 • Diverse suggesties om het business model uit te breiden
 • Vanwege de grote hoeveelheid aan acties: sessie om focus aan te brengen in de werkzaamheden

Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt er niet specifiek ingegaan op de inhoud van de gegeven adviezen.

Na de oplevering van het onderzoek heeft er nog een sessie plaatsgevonden om het team te assisteren in de prioriteitsstelling.

 • Focus in de werkzaamheden
 •  Energie in het team door concrete doelen
 • Duidelijkere propositie
 • Uitvoeren onderzoek
 • Begeleiding sessie met daarin:
  • Inventarisatie werkzaamheden
  • Prioriteitsstelling
 • Ondersteuning vaststelling KPI's ten behoeve van het jaarplan
 • Structurering werkzaamheden